Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10072
Title: Thuật toán Metaheuristic giải bài toán tối ưu và phần mềm ứng dụng
Authors: Nguyễn, Quang Thịnh
Advisor: Hoàng, Quang Tuyến, TS.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Thuật toán Metaheuristic
Bài toán tối ưu
Phần mềm ứng dụng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.40; 78 trang.
Table of contents: Chương 1.Bài toán tối ưu và các khái niệm cơ bản; Chương 2.Thuật toán Heuristic tìm nghiệm bài toán tối ưu; Chương 3.Hai thuật toán Metaheuristic tìm nghiệm tối ưu và phần mềm ứng dụng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10072
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuangThinh.TT.pdfTóm tắt737.32 kBAdobe PDFView/Open
NguyenQuangThinh.TV.pdfToàn văn676.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.