Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6478
Title: Hệ thức lượng giác và ứng dụng
Authors: Trịnh, Thị Xuân Trang
Advisor: Nguyễn, Ngọc Châu, TS.
Keywords: Hệ thức lượng giác
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Abstract: Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về lượng giác, đặc biệt là các hệ thức lượng giác. Hệ thống và phân loại một số lớp bài toán có thể giải được bằng các hệ thức lượng giác.
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6478
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhThiXuanTrang.TT.pdfTóm tắt519.83 kBAdobe PDFView/Open
TrinhThiXuanTrang.TV.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.