Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10057
Title: Không gian Sobolev và nghiệm suy rộng của bài toán Hyperbolic
Authors: Phạm, Thị Bảy
Advisor: Trần, Nhân Tâm Quyền, TS.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Không gian Sobolev
Nghiệm suy rộng
Bài toán Hyperbilic
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.40; 92 trang.
Table of contents: Chương 1.Không gian Sobolev; Chương 2.Phương trình Hyperbolic
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10057
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiBay.TT.pdfTóm tắt313.19 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiBay.TV.pdfToàn văn499.28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.