Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10070
Title: Phương pháp bất đẳng thức trong phương trình và hệ phương trình lượng giác
Authors: Nguyễn, Văn Bình
Advisor: Nguyễn, Văn Mậu, GS.TSKH.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Lượng giác
Bất phương trình
Bất đẳng thức
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13; 79 trang.
Table of contents: Chương 1.Kiến thức chuẩn bị; Chương 2.Phương trình, hệ phương trình lượng giác giải bằng phương pháp so sánh; Chương 3. Một số bài toán liên quan.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10070
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanBinh.TT.pdfTóm tắt256.01 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanBinh.TV.pdfToàn văn875.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.