Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10071
Title: Phương trình hàm toàn phương và tính ổn định
Authors: Đỗ, Thị Hạnh Đoan
Advisor: Cao, Văn Nuôi, TS.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Phương trình hàm toàn phương
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13; 86 trang.
Table of contents: Chương 1.Phương trình hàm toàn phương; Chương 2.Tính ổn định của phương trình hàm toàn phương.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10071
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiHanhDoan.TT.pdfTóm tắt607.53 kBAdobe PDFView/Open
DoThiHanhDoan.TV.pdfToàn văn1.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.