Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10037
Title: Phép tính tích phân và áp dụng
Authors: Lê, Thị Thu Vân
Advisor: Phan, Đức Tuấn, TS.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Tích phân
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13; 69 trang.
Table of contents: Chương 1.Kiến thức chuẩn bị; Chương 2.Áp dụng của phép tính tích phân.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10037
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuVan.TT.pdfTóm tắt702.97 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThuVan.TV.pdfToàn văn1.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.