Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7308
Title: Tính nửa trực tiếp và ứng dụng
Authors: Huỳnh, Anh Hiếu
Advisor: Nguyễn, Ngọc Châu, TS.
Keywords: Tích nữa trực tiếp
Toán ứng dụng
Nhóm
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.40; 42 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7308
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhAnhHieu.TT.pdfTóm tắt563.11 kBAdobe PDFView/Open
HuynhAnhHieu.TV.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.