Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10123
Title: Tích phân và ứng dụng trong giải toán trung học phổ thông
Authors: Đặng, Thị Thúy Vân
Advisor: Lê, Hoàng Trí, TS.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Tích phân
Giải toán
Toán trung học phổ thông
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp. Mã số: 60.46.40; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Nguyên hàm và tích phân; Chương 2.Tích phân của các dạng hàm số đặc biệt; Chương 3.Các ứng dụng của tích phân.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10123
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiThuyVan.TT.pdfTóm tắt293.12 kBAdobe PDFView/Open
DangThiThuyVan.TV.pdfToàn văn850.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.