Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10069
Title: Phương trình và bất phương trình hàm trong lớp hàm lượng giác ngược
Authors: Phạm, Hữu Quyền
Advisor: Nguyễn, Văn Mậu, GS.TSKH.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Phương trình hàm
Bất phương trình hàm
Hàm lượng giác ngược
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13; 62 trang.
Table of contents: Chương 1.Hàm lượng giác ngược và các hệ thức liên quan; Chương 2.Một số dạng phương trình hàm trong lớp hàm lượng giác ngược; Chương 3.Bất phương trình hàm trong lớp hàm lượng giác ngược.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10069
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamHuuQuyen.TT.pdfTóm tắt447.51 kBAdobe PDFView/Open
PhamHuuQuyen.TV.pdfToàn văn602.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.