Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6483
Title: Phân tích thành phần chính, phân tích nhân tố và ứng dụng
Authors: Nguyễn, Thị Huyền My
Advisor: Lê, Văn Dũng, TS.
Keywords: Phân tích thành phần chính
Phân tích nhân tố
Vectơ
Ma trận
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6483
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuyenMy.TT.pdfTóm tắt377.32 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuyenMy.TV.pdfToàn văn840.05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.