Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6477
Title: Hàm Vectơ và ứng dụng
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Advisor: Lê, Văn Dũng, TS.
Keywords: Hàm Vectơ
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Abstract: Hệ thống lại các kiến thức cơ bản về vectơ. Phát biểu khái niệm hàm vectơ và các kiến thức liên quan đến hàm vectơ như: đạo hàm, tích phân, vectơ tiếp tuyến… Hệ thống và phân loại một số bài toán có thể giải được bằng cách sử dụng kiến thức về hàm vectơ.
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6477
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt743.75 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn1.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.