Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10180
Title: Tiền giả định trong ca dao Quảng Nam - Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Quỳnh Giao
Advisor: Trương, Thị Diễm, PGS.TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Tiền giả định
Ca dao
Quảng Nam - Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 60.22.01; 109 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề chung; Chương 2.Tiền giả định ngôn ngữ trong ca dao Quảng Nam - Đà Nẵng; Chương 3.Tiền giả định bách khoa trong ca dao Quảng Nam - Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10180
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiQuynhGiao.TT.pdfTóm tắt375.87 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiQuynhGiao.TV.pdfToàn văn683.57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.