Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10223
Title: Đặc điểm ngôn ngữ địa danh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Authors: Bùi, Thị Hải
Advisor: Lê, Đức Luận, TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Địa danh
Huyện Trà My
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 60.22.01; 128 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết và khái quát địa danh huyện Nam Trà My; Chương 2.Đặc điểm cấu tạo địa danh huyện Nam Trà My; Chương 3.Đặc điểm ngữ nghĩa địa danh huyện Nam Trà My.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10223
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiHai.TT.pdfTóm tắt442.78 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiHai.TV.pdfToàn văn838.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.