Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5273
Title: Đặc điểm địa danh quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thu Hà
Advisor: Lê, Đức Luận, TS.
Keywords: Địa danh
Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng)
Ngôn ngữ học
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 60.22.01; 164 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về địa danh và khái quát địa danh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Chương 2.Đặc điểm ngôn ngữ địa danh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Đặc trưng ngữ nghĩa địa danh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/5273
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuHa.TT.pdfTóm tắt333.65 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThuHa.TV.pdfToàn văn2.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.