Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10217
Title: Đặc điểm địa danh quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Phước Sơn
Advisor: Lê, Đức Luận, PGS.TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Địa danh
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Ngô ngữ học. Mã số: 60.22.02.40; 180 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết và khái quát về huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ; Chương 2.Đặc điểm ngôn ngữ địa danh huyện Hòa Vang - quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; Chương 3.Đặc điểm ngữ nghĩa địa danh huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10217
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhuocSon.TT.pdfTóm tắt724.03 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhuocSon.TV.pdfToàn văn2.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.