Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9927
Title: Đối chiếu chuyển dịch Việt - Anh thành ngữ có từ chỉ bộ phận cơ thể người để biểu đạt thái độ, tình cảm
Authors: Phạm, Thị Mỹ Yến
Advisor: Ngũ, Thiện Hùng, TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Thành ngữ
Bộ phận cơ thể người
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Biểu đạt thái độ
Biểu đạt tình cảm
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 60.22.02.40; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài; Chương 2.Đặc điểm ngữ nghĩa chính của thành ngữ chứa từ chỉ bộ phận cơ thể người để biểu đạt thái độ, tình cảm trong tiếng Việt và tiếng Anh; Chương 3.Những điểm tương đồng và khác biệt trong đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ có từ chỉ bộ phận cơ thể người để biểu đạt thái độ, tình cảm trong tiếng Việt và tiếng Anh.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9927
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiMyYen.TT.pdfTóm tắt370.03 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiMyYen.TV.pdfToàn văn620.56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.