Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10218
Title: Chuyển nghĩa ẩn dụ, hoán dụ trong hệ thống từ mới tiếng Việt hiện đại
Authors: Hồ, Thị Duyên
Advisor: Bùi, Trọng Ngoãn, TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Hệ thống từ mới tiếng Việt
Chuyển nghĩa từ vựng
Ẩn dụ
Hoán dụ
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Ngô ngữ học. Mã số: 60.22.02.40; 126 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề chung; Chương 2.Khảo sát cách chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ và hoán dụ trong hệ thống từ mới tiếng Việt hiện đại; Chương 3.Quy luật chuyển nghĩa và cách thức tri nhận của người Việt để cấu tạo từ mới theo hai phương thức ẩn dụ, hoán dụ.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10218
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiDuyen.TT.pdfTóm tắt382.63 kBAdobe PDFView/Open
HoThiDuyen.TV.pdfToàn văn918.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.