Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10221
Title: Khảo sát và đề xuất biện pháp khắc phục lỗi trong bài làm văn của học sinh trung học cơ sở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ bình diện ngôn ngữ học xã hội
Authors: Trần, Thị Thùy Trang
Advisor: Dương, Quốc Cường, PGS.TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Bài làm văn
Ngôn ngữ học xã hội
Giáo dục trung học cơ sở
Biện pháp khắc phục lỗi
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 60.22.02.40; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài; Chương 2.Khảo sát và miêu tả lỗi trong bài làm văn của học sinh THCS Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng từ bình diện ngôn ngữ học xã hội; Chương 3.Nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục lỗi trong bài làm văn của học sinh THCS Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng từ bình diện ngôn ngữ học xã hội.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10221
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuyTrang.TT.pdfTóm tắt446.13 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThuyTrang.TV.pdfToàn văn708.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.