DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận án Tiến sĩ >

Kinh tế : [25]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Quảng Nam

 Nghiên cứu biến động quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam

 Interim Financial Reporting in the Asia-Pacific Region

 Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa

 Les facteurs explicatifs de l'utilisation de la carte bancaire au Vietnam

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback