Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10389
Title: Sai sót trong báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Other Titles: Misstatements in Financial Statements of Listed Companies on Viet Nam Stock Market
Authors: Nguyễn, Trọng Hiếu
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Kế toán
Sai sót báo cáo tài chính
Công ty niêm yết
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 62.34.03.01; 221 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về sai sót báo cáo tài chính; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Thực trạng sai sót báo cáo tài chính của công ty niêm yết;...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10389
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTrongHieu.TT.pdfTóm tắt336.78 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTrongHieu.TT_E.pdfSummary371.84 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTrongHieu.TV.pdfToàn văn13.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.