Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10391
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của người lao động: Trường hợp nghiên cứu tại các khách sạn ở Khánh Hòa
Other Titles: The Factors Affecting Employee Work Innovation: A Case Study of Hotels in Khanh Hoa Province
Authors: Phạm, Hồng Liêm
Advisor: Nguyễn, Xuân Lãn, TS.
Hồ, Huy Tựu, PGS.TS.
Keywords: Sự đổi mới trong công việc
Mô hình tích hợp
Khách sạn và khu nghỉ dưỡng
Phát triển bền vững
Du lịch Khánh Hòa
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 62.34.01.02; 314 trang.
Table of contents: Chương 1.Giới thiệu; Chương 2.Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu; Chương 3.Phương pháp nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10391
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamHongLiem.TT.pdfTóm tắt1.14 MBAdobe PDFView/Open
PhamHongLiem.TT_E.pdfSummary638.04 kBAdobe PDFView/Open
PhamHongLiem.TV.pdfToàn văn39.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.