Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10090
Title: Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Viết Vy
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Bùi, Quang Bình, PGS.TS
Keywords: Kinh tế phát triển
Đầu tư công
Tăng trưởng kinh tế
Quảng Ngãi
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 62.31.01.05; 209 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế; Chương 2. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Thực trạng đầu tư công và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10090
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVietVy.TT.pdfTóm tắt337.63 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVietVy.TT_E.pdfSummary310.57 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVietVy.TV.pdfToàn văn17.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.