Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10387
Title: Phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây
Other Titles: The Development of Overland Tourism on the East West Economic Corridor
Authors: Cao, Trí Dũng
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Trương, Sỹ Quý, TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Hành lang kinh tế Đông Tây
Du lịch đường bộ
Mô hình hợp tác phát triển
Liên quốc gia
Liên kết
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 62.34.01.02; 255 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển loại hình du lịch đường bộ; Chương 2.Thực trạng phát triển du lịch đường bộ trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây; Chương 3.Định hướng và giải pháp phát triển du lịch đường bộ trên Hành lang kinh tế Đông Tây.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10387
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaoTriDung.TT.pdfTóm tắt952.74 kBAdobe PDFView/Open
CaoTriDung.TT_E.pdfSummary564.35 kBAdobe PDFView/Open
CaoTriDung.TV.pdfToàn văn10.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.