DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >

Nông Lâm Ngư nghiệp : [16]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Giải pháp tài chính hỗ trợ hàng nông sản

 Tăng cường khả năng tiếp nhập và ứng dụng KHCN trong nông thôn Việt Nam khi hội nhập WTO

 Nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu mới của hội nhập kinh tế quốc tế

 Phát triển nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá - Thực trạng và các giải pháp chủ yếu

 Về mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback