DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >

600 - Công nghệ : [106]

Community home page

 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(110).2017

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 1(110).2017

 Ảnh hưởng của tiêm vắcxin cúm cho gia cầm tới tỷ lệ mắc cúm A (H5N1) của cộng đồng dân cư chung và nhóm tiếp xúc trực tiếp

 An toàn vệ sinh thực phẩm tại các hộ gia đình ở một số tỉnh/thành phố Việt Nam

 Tìm tin Y tế miễn phí trên mạng

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback