DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >

600 - Công nghệ : [104]

Community home page

 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Ảnh hưởng của tiêm vắcxin cúm cho gia cầm tới tỷ lệ mắc cúm A (H5N1) của cộng đồng dân cư chung và nhóm tiếp xúc trực tiếp

 An toàn vệ sinh thực phẩm tại các hộ gia đình ở một số tỉnh/thành phố Việt Nam

 Tìm tin Y tế miễn phí trên mạng

 Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng pin quang điện hóa trên cơ sở nanô ôxít titan và nanô ôxít thiếc

 Xu thế phát triển robot trên thế giới và tình hình nghiên cứu robot ở Việt Nam (phần cuối)

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback