Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2420
Title: Vị trí, vai trò và các giải pháp để công nghệ sau thu hoạch phát triển tạo nên nền nông nghiệp bền vững ở Việt Nam
Authors: Lê, Doãn Diên
Keywords: Vai trò
Giải pháp
nghệ sau thu hoạch
Phát triển
Issue Date: 2007-02
Description: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kỳ 1+2, tháng 2/2007. Trang 6-8
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2420
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NN_0009.pdf3 trang916.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.