Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2241
Title: Phương hướng nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất chè ở Việt Nam giai đoạn 2006-2010
Authors: Đỗ, Văn Ngọc
Keywords: Phương hướng
Hiệu quả sản xuất
Cạnh tranh
Chè
Issue Date: 2007-01
Description: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 2, tháng 1/2007. Trang 14-15,20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2241
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NN_0001.pdf3 trang2.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.