DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Nông Lâm Ngư nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2265

Nhan đề: Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô nếp lai ở Việt Nam
Tác giả: Phan, Xuân Hào
Nguyễn, Thị Nhài
Từ khoá: Chọn tạo giống
Ngô nếp lai
Kết quả nghiên cứu
Năm xuất bản: 2007-01
Mô tả: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 1, tháng 1/2007. Trang 22-27
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2265
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0002.pdf6 trang3,75 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback