Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2433
Title: Về mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Dũng
Keywords: Sản xuất
Tiêu thụ
Nông sản
Issue Date: 2007
Description: Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 1(129)/2007. Trang 68-75
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2433
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NN_0012.pdf8 trang2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.