DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Nông Lâm Ngư nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2361

Nhan đề: Phát triển thị trường nguyên liệu của ngành thuỷ sản Việt Nam trong quá trình hội nhập
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngân Loan
Từ khoá: Thị trường nguyên liệu
Thuỷ sản
Năm xuất bản: 2007-07
Mô tả: Nghiên cứu kinh tế, số 350, tháng 7/2007. Trang 64-70
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2361
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0004.pdf7 trang1,97 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback