DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Nông Lâm Ngư nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2434

Nhan đề: Phát triển nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá - Thực trạng và các giải pháp chủ yếu
Tác giả: Phạm, Văn Khôi
Từ khoá: Thực trạng
Giải pháp
Thành phố Cần Thơ
Phát triển
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Tạp chí kinh tế và phát triển. Trang 29-32
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2434
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0013.pdf4 trang1,4 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback