Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2377
Title: Phân tích sự biến động giá cà phê trên thị trường thế giới trong thời gian qua
Authors: Nguyễn, Trung Đông
Keywords: Biến động giá
Cà phê
Issue Date: 2007-03
Description: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 2, tháng 3/2007. Trang 10-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2377
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NN_0005.pdf3 trang687.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.