DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >

Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí : [1894]

Community home page

 
  
or browse   

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(110).2017

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 1(110).2017

 TÌnh ca

 Sóc Trăng: nơi hội tụ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

 Di sản văn hóa Hội Gióng: Lễ hội độc nhất vô nhị

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback