DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Nông Lâm Ngư nghiệp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2436

Nhan đề: Tăng cường khả năng tiếp nhập và ứng dụng KHCN trong nông thôn Việt Nam khi hội nhập WTO
Tác giả: Trần, Trọng Tiến
Từ khoá: Khả năng
Úng dụng
Khoa học công nghệ
Gia nhập wto
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Kinh tế và dự báo, số 6/2007. Trang 26-28
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2436
Appears in Collections:Nông Lâm Ngư nghiệp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NN_0015.pdf3 trang958,01 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback