DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >

Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở : [167]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ trên nền thép được biến tính bằng Zr, Ti

 Mô phỏng lưới điện phức tạp bằng phương pháp mới "Fractal" xét ứng dụng truyền tin trên đường dây tải điện

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý giờ nghiên cứu khoa học cho Đại học Đà Nẵng

 Nghiên cứu vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết tại HOSE

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dạy học trực tuyến vật lý đại cương ở các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback