Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6109
Title: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý Sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio SP. được phân lập từ phân trâu, bò
Authors: Phạm, Thị Mỹ
Nguyễn, Thị Lan Phương
Bùi, Xuân Đông
Keywords: Vi khuẩn Desulfovibrio sp.
Chế phẩm vi sinh vật
Phân trâu, bò
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6109
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiMy.TT.pdfTóm tắt980.33 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiMy.TV.pdfToàn văn46.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.