Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6053
Title: Thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ
Authors: Lưu, Đức Bình
Trần, Ngọc Hải
Nguyễn, Linh Giang
Keywords: Bánh nổ
Hệ thống trộn
Hệ thống cấp liệu, ép sản phẩm tự động
Hệ thống điều khiển dây truyền
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6053
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuDucBinh.TT.pdfTóm tắt1.01 MBAdobe PDFView/Open
LuuDucBinh.TV.pdfToàn văn8.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.