Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6128
Title: Nghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Anh Duy
Võ, Như Tiến
Dương, Ngọc Thọ
Nguyễn, Văn Lành
Nguyễn, Văn Thiết
Keywords: Đổi mới phương án tuyển sinh
Trường Cao đẳng Công nghệ
Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6128
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenAnhDuy.TV.pdfToàn văn1.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.