Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6052
Title: Nghiên cứu tổng hợp nhựa Epoxy bằng phương pháp Epoxy hóa dầu thực vật và ứng dụng làm vật liệu Composite
Authors: Đoàn, Thị Thu Loan
Nguyễn, Đức Hiếu
Nguyễn, Kim Sơn
Nguyễn, Đình Long
.....
Keywords: Nhựa Epoxy
Phương pháp Epoxy hóa dầu thực vật
Vật liệu Composite
Issue Date: 2014-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6052
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiThuLoan.TT.pdfTóm tắt868.08 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiThuLoan.TV.pdfToàn văn1.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.