Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6045
Title: Nghiên cứu thực trạng lo âu của nữ cán bộ công nhân viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Hằng Phương
Nguyễn, Thị Trâm Anh
Lê, Mỹ Dung
Keywords: Lo âu
Nữ cán bộ công nhân viên chức
Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2014-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6045
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHangPhuong.TT.pdfTóm tắt445.55 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHangPhuong.TV.pdfToàn văn1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.