Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6106
Title: Nghiên cứu thu nhận, biến tính Pectin từ các nguồn thực vật tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và ứng dụng tạo màng bảo quản xoài, gừng
Authors: Ngô, Thị Minh Phương
Trần, Thị Ngọc Linh
Phạm, Việt Tý
Keywords: Pectin
Màng sinh học
Bảo quản thực phẩm
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6106
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiMinhPhuong.TT.pdfTóm tắt813.33 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiMinhPhuong.TV.pdfToàn văn4.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.