Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6051
Title: Nghiên cứu sử dụng chất thải bùn đỏ từ khai thác Bauxite Tây Nguyên để chế tạo vật liệu thay thế một phần xi măng
Authors: Nguyễn, Văn Hướng
Nguyễn, Quang Bình
Lê, Xuân Cường
Nguyễn, Thị Lộc
Nguyễn, Đức Phước
Lê, Trung Thành
Nguyễn, Văn Tươi
Keywords: Chất thải bùn đỏ
Bauxite
Xi măng
Issue Date: 2016-06
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6051
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHuong.TT.pdfTóm tắt791.3 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanHuong.TV.pdfToàn văn42.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.