Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10135
Title: Xây dựng cổng thông tin thực tế ảo tích hợp nội dung đa phương tiện Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Development of Virtual Reality-Based Web Portal Integrating Multimedia Content In Danang University
Authors: Nguyễn, Đăng Huy
Phạm, Phương Bình
Võ, Đình Nam
Keywords: Thực tế ảo (VR)
Cổng thông tin điện tử
Quảng bá hình ảnh
Đa phương tiện tích hợp VR
Số hóa bản đồ
Khoa học máy tính
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở. Mã số: T2018-ĐN01-04; 101 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về ứng dụng web; Chương 2: Thiết kế và xây dựng hệ thống; Chương 3: Thuật toán, một số đoạn code mô phỏng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10135
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDangHuy.TT.pdfTóm tắt1.06 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDangHuy.TV.pdfToàn văn3.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.