Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6049
Title: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác rắn lưỡng chức Axít-Bazơ trên cơ sở γ-Al₂O₃ biến tính bằng một số nguyên tố như Ti, S, Mg để xúc tác cho phản ứng Metyl Este chéo hóa dầu Jatropha tạo Biodiesel
Authors: Ngô, Minh Đức
Nguyễn, Bá Trung
Nguyễn, Văn Din
Keywords: Biodiesel
Hệ xúc tác rắn lưỡng chức Axit-Bazơ
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6049
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoMinhDuc.TT.pdfTóm tắt533.7 kBAdobe PDFView/Open
NgoMinhDuc.TV.pdfToàn văn2.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.