DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >

700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí : [37]

Community home page

 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 TÌnh ca

 Hành trình đi tìm bản Quốc ca Việt Nam

 Ca trù, một trong các loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc

 Một số ý kiến của C.Mác và Ph.Ăngghen về văn học nghệ thuật

 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam với việc đào tạo giáo viên âm nhạc

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback