DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Kiến trúc >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2844

Nhan đề: Không gian văn hóa Làng Cổ Lộc Yên, Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn, Thượng Hỷ
Từ khoá: Văn hóa
Cổ Lộc Yên
Quảng Nam
Năm xuất bản: 2011-04
Mô tả: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 322-04/2011. Tr. 16-20.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2844
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0007.PDF318,74 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback