DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Mỹ thuật >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2863

Nhan đề: Diễn trình mỹ thuật Việt Nam qua một số kiệt tác tiêu biểu
Tác giả: Nguyễn, Văn Cương
Từ khoá: Mỹ thuật
Việt Nam
Kiệt tác
Năm xuất bản: 2010-06
Mô tả: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 312-06/2010. Tr. 50-56.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2863
Appears in Collections:Mỹ thuật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MT_0001.PDF341,82 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback