DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Nghệ thuật >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2867

Nhan đề: Một số ý kiến của C.Mác và Ph.Ăngghen về văn học nghệ thuật
Tác giả: Trần, Kim Cúc
Từ khoá: C.Mác
Ph. Ăngghen
Văn hóa
Nghệ thuật
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Lý luận Chính trị, Số 1-2011. Tr. 19-22.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2867
Appears in Collections:Nghệ thuật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0001.PDF101,49 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback