DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >

Nghệ thuật : [5]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Hành trình đi tìm bản Quốc ca Việt Nam

 Ca trù, một trong các loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc

 Một số ý kiến của C.Mác và Ph.Ăngghen về văn học nghệ thuật

 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam với việc đào tạo giáo viên âm nhạc

 Vài nguyên tắc liên quan tới phương pháp thống kê di sản âm nhạc cổ truyền Việt Nam

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback