DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >

Mỹ thuật : [10]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Bức phù điêu mới pháp hiện ở Chiên Đàn

 Diễn trình mỹ thuật Việt Nam qua một số kiệt tác tiêu biểu

 Nhận thức thêm về con rồng Thời Lý

 Mỹ thuật môi trường công viên, vườn hoa

 Nghề sơn quang Cát Đằng: Hàng chắp

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback